IEKE WITTEVEEN


Loopbaanontwikkeling

Volhouden op een eenmaal ingeslagen weg?

Volhouden op een eenmaal ingeslagen weg?
Ik was nog zo gewaarschuwd. Als je begin met het schrijven van blogs, dan moet je dit wel regelmatig doen. Tja, toen ik ermee begon vond ik dat het bij een nieuwe site hoorde om meer klanten te werven en ging ik er van uit dat ik minstens 2 keer per jaar iets zou schrijven. Ik vind schrijven immers leuk en ik laat anderen graag delen in alles wat ik denk en doe.
Nu, januari 2017, zie ik dat mijn laatste bericht dateert uit 2015, ik heb dus een heel jaar er geen aandacht aan besteed. Oeps, dit past helemaal niet bij mij; als ik me iets voorneem, dan doe ik dit ook. Alle redenen om dus aan zelfonderzoek te doen en eigenlijk weet ik heel goed wat de achterliggende oorzaken zijn dat ik niet regelmatig iets nieuws plaats.
Ik ben helemaal niet zo bewust bezig met digitale marketing in de verwachting daarmee meer klanten te werven. Natuurlijk volg ik LinkedIn, Twitter en Facebook. Gaandeweg merk ik echter dat ik steeds minder e-books download en nieuwsbrieven lees, dit omdat ik te vaak zinnen van gelijke strekking lees.
Wat past dan wel bij mij en wat heb ik dan wel in 2016 gedaan? Ook ik ga met mijn tijd mee en realiseer me dat ik continu aandacht moet hebben om nieuwe klanten te werven én om mezelf te blijven vernieuwen. Nieuwe klanten ontvang ik gelukkig nog steeds en dit gebeurt heel vaak via- via waarna mijn site gericht bekeken wordt en een afspraak wordt gepland. Mezelf vernieuwen doe ik door via sociale media vooral achtergrondartikelen te lezen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te blijven volgen, netwerkbijeenkomsten te bezoeken en cursussen te volgen. De aard van mijn werk was en blijft nog steeds om in een paar goede face to face gesprekken een vraag te verkennen, tot inzichten te komen en nieuwe wegen in te slaan met social media toepassingen als ondersteuning hierbij.
Dus een volhouder ben en blijf ik;
de vrouw van de inhoud en professie blijf ik,
de netwerker ben en blijf ik….
Maar
veel inhoud via een blog hoef je niet van mij te verwachten.
En ben je toch onverwacht op deze site terecht gekomen en ben je geïnteresseerd? neem dan contact op voor meer informatie of maak een afspraak
Groet Ieke

NIEUWS! De kracht van het Career Story Interview:
In kort tijdsbestek grote impact
Hoe beter we in staat zijn om een helder levensverhaal te maken,
hoe meer we eruit kunnen halen voor onze keuzes op dit moment en in de toekomst.

pastedGraphic
In de vraag zit al het antwoord:
Door alle veranderingen die we meemaken op de arbeidsmarkt, binnen de organisaties waar we werken en in ons persoonlijk leven, is het meer en meer de kunst om leven en werk te zien als een ontdekkingsreis. Regelmatig nodig ik coachklanten uit om even te pauzeren om hun bagage te ordenen en te onderzoeken welke nieuwe of reeds bestaande wegen ze verder willen bewandelen.
In de praktijk blijkt dat in de vraag waarmee iemand binnen komt, het begin van de antwoorden vaak al verscholen zitten. Na een eerste kennismaking met de narratieve methode Savickas was ik dan ook meteen enthousiast, zeker omdat het uitgangspunt van deze narratieve methode is dat ieder mens alle antwoorden kent en dat het vooral gaat om het leggen van verbindingen. Mark L. Savickas is professor gedragswetenschappen in Amerika en mondiaal een toonaangevende vernieuwer van theorie en methodiek op gebied van loopbaanontwikkeling. In Nederland wordt zijn gedachtegoed verder verspreid door Mieke Verbaarschot. Het volgen van de drie daagse masterclass bij haar was voor mij een verrijking en ik ben meteen lid geworden van het landelijk netwerk narratieve coaches www.keuzesinloopbaan.nl.

De rode draad in je levensverhaal:
In de visie van Savickas maken het omgaan met vroege levenservaringen, die indruk hebben gemaakt, zichtbaar hoe wij in het leven staan en wie wij in essentie zijn. Samen met onze interesses en overtuigingen vormen ze het verhaal dat we over onszelf vertellen. In dit verhaal ligt tevens de sleutel hoe dit verhaal verder gaat. Een gericht Career Story interview helpt je om je levensverhaal opnieuw te vertellen en er een samenhangend verhaal van te maken: een verhaal waarin jezelf weer de hoofdrolspeler bent en waar ‘als vanzelf’ duidelijk wordt hoe je verder wilt gaan.

Een Career Story interview; grote impact, kort en krachtige aanpak, betaalbaar:
Ik weet zeker dat velen profijt kunnen hebben van dit interview.
Voor individuen
Een Career Story interview van 2 of 3 gesprekken geeft je inzicht in de kern van je ontwikkeling tot nu toe, wat je perspectieven zijn en welke acties je kunt gaan ondernemen. De gesprekken duren gemiddeld 1- 1,5 uur.
In het eerste gesprek ( telefonisch of face to face) bespreken we de loopbaanvraag en maken we afspraken hoe verder. In het tweede gesprek wordt je geïnterviewd. Hiervoor hoef je je niet voor te bereiden. De coach of jijzelf maken aan de hand van dit interview een ‘levensportret’ dat vooraf aan het volgende gesprek per mail uitgewisseld wordt. In het derde gesprek bespreken we de opbrengsten en stellen we een actieplan op.
Voor organisaties:
Wil je als organisatie de loopbaanactiviteit van je medewerkers faciliteren of wil je in het versterken van je team je medewerkers laten ontdekken waar hun eigenheid en meerwaarde kan liggen? En is het tijd voor een andere invalshoek? Het Career Story Interview is een korte en kernachtige manier om daar vorm aan te geven. Inmiddels is ervaring opgedaan om deze interviews ook in workshops of groepsverband aan te bieden.
Groet, Ieke
Geïnteresseerd?
neem dan contact op voor meer informatie of maak een afspraak

Durven kiezen voor creatieve oplossingen bevordert duurzame inzetbaarheid
In iedere cao is wel een paragraaf opgenomen over scholing en loopbaanbeleid in het kader van duurzame inzetbaarheid of zijn duurzame inzetbaarheidsuren opgenomen. Iedere medewerker krijgt de kans om zelf meer eigen regie te nemen over zijn ( werk) leven en de leidinggevende heeft meer mogelijkheden om maatwerkafspraken te maken. Anno 2015 lijkt dit een aanlokkelijk perspectief. In gesprekken met medewerkers en managers ontdek ik dat dit iets genuanceerder ligt. Medewerkers stoeien met de vraag wat ze in godsnaam zelf kunnen doen om inzetbaar te blijven en managers zoeken naar kaders waarbinnen maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. Is dit een zoekproces horende bij iedere nieuwe ontwikkeling of is er meer aan de hand? Ik signaleer dat naarstig gezocht wordt naar oplossingen om te voorkomen dat er mogelijk in de toekomst problemen gaan ontstaan. Hoe zou het zijn als we dit weten om te draaien in meer denken vanuit mogelijkheden?
Doe even mee met het volgende experiment:
Stel je voor dat je wat rondwandelt of rustig op een terras zit en je geniet van het feit dat er nu eindelijk naar je geluisterd gaat worden. Je kijkt er naar uit om een voorstel te bespreken over jouw inzet de komende tijd. Je laat dit op je inwerken en langzaam aan zie je helemaal voor je hoe je dagen eruit zullen zien en hoe je leven zich verder ontwikkelt. Uiteraard lever je dan een positieve bijdrage en werk je iedere dag met veel plezier. Je ziet allerlei mitsen en maren, maar als vanzelf dienen zich hiervoor onorthodoxe en creatieve oplossingen aan. Je zet alle consequenties op een rijtje en onderzoekt welke verantwoorde risico’s je kunt en wilt nemen. Een mooi gesprek met je leidinggevende volgt en jullie hebben het over dingen die er echt toe doen. Er worden afspraken gemaakt over je inzet en de ondersteuning die je hierbij nodig hebt.
Probeer het maar eens en je zult merken dat dit denken in mogelijkheden veel meer ruimte biedt om out of the box te denken en soms te kiezen voor creatieve en soms, op het moment zelf, pijnlijk lijkende oplossingen. Daar is durf en moed voor nodig en dit kost tijd.

Ik houd niet zo van alle tippenlijstjes die ik zie langskomen op social media, maar voor deze ene keer heb ik er een paar:
Een medewerkerstip:
Schiet niet meteen in oplossingen, neem even de tijd om ‘in de spiegel te kijken’: Laat vragen naar boven komen, kijk er zonder oordeel naar en onderzoek iedere vraag. Denk en Voel. Schrijf, teken, praat, wandel en gegarandeerd dient zich aan wat je echt belangrijk vindt in je werk. Neem ook de tijd om in kaart te brengen welke ballonnen je ook buiten je werk in de lucht houdt. Op basis van dit voorwerk kom je tot oplossingsrichtingen. Wees hierin creatief; denk in taken en niet in functies en denk ook eens aan andere activiteiten dan een cursus of een opleiding.
Een managementtip:
Neem de tijd om stil te staan wat de organisatieontwikkelingen voor de komende jaren vragen van de inzet van je medewerkers. Denk zowel in taken, projecten, klussen die geklaard moeten worden als in de context die nodig is om optimaal te kunnen werken. Breng in kaart wat iedere medewerker aan mogelijkheden in zich heeft. Onderzoek voor jezelf wat jij kunt doen om je medewerkers te laten stralen, niet alleen vandaag, maar ook over een paar jaar.

Groet Ieke

Een of misschien twee gesprekken met een buitenstaander ter voorbereiding op een gesprek kan veel helderheid brengen. Een langer durend loopbaan- coachtraject kan onderdeel zijn van te bestede uren. Bijwonen van een managementmeeting kan een plan opleveren om als management beter uitgerust in gesprek te gaan. Heb je hier behoefte aan neem dan
contact op voor een kennismakingsgesprek.

Wordt het Volhouden of met Volle energie verder op pad?

De toon vorige week tijdens een lunchafspraak met een vriendin is meteen gezet: "We beginnen bij de oudjes te horen, ik merk het aan mijn lijf, heb meer ruimte nodig om bij te tanken en ik moet echt op tijd afschakelen 's avonds om in slaap te kunnen komen." We mopperen door over de ICT snelheid van jongeren en over iets oudere vrienden die inmiddels met vroegpensioen heerlijk actief ronddartelen op deze wereld. We verbazen ons hoe snel binnen sociale wetgeving en arbeidsvoorwaarden specifieke maatregelen voor ouderen zijn afgeschaft. Gelukkig blijven we niet hangen in deze klaagzang en al snel praten we zeer geanimeerd verder over alle uitdagingen die deze fase van ons (werk)leven ons te bieden heeft.

Wij zijn de eerste generatie die langer doorwerken voordat we pensioen of AOW gaan krijgen. In het algemeen zijn we fit en vol energie. Onze vakkennis op peil houden vinden we vaak nog vanzelfsprekend, meer moeite hebben we met up to date blijven op ICT gebied en social media. De meesten van ons hebben moeite het tempo van vandaag bij te houden, ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en de werkdruk is hoog. Naast werk zorgen velen van ons (ondanks verschillende leefvormen waarin we leven) voor ouders, pubers of passen we op kleinkinderen. We houden ons sociaal leven bij en doen ook ons huishouden liefst zelf. Nieuwe dingen oppikken lukt heel goed, maar leren gaat wel op een andere manier dan vroeger. De meesten van ons werken zich een slag in de rondte om ‘alle ballen in de lucht te houden’.

De vraag 'hoe lang moet je nog?' is voor ons geen relevante vraag meer, we zijn er niet meer mee bezig. Wat ons wel bezighoudt is de vraag welke betekenis we op dit moment aan werk geven en wat we de komende jaren kunnen en willen bijdragen aan onze organisatie, onze onderneming of aan de maatschappij? Het is een vraag die uitnodigt om stil te staan bij thema's als " wat laat ik in mijn rugzak en wat mag eruit, wat geeft en wat kost energie, hoe vind ik de balans tussen in- en ontspannen, tussen loyaliteit en goed zorgen voor mezelf, tussen me verhouden tot alle veranderingen of het bijltje erbij neergooien?”

Even de tijd nemen om vanaf de zijlijn jezelf te aanschouwen, helpt je om deze fase van je leven een zinvolle wending te geven. Inmiddels kijken veel mensen positief terug op zo’n periode van bezinning. Zo heeft Marlies in haar drukke leven meer herstelmomenten ingebouwd waardoor ze goed in staat blijkt zorg voor kleinkinderen, werk en hobby te combineren. Karel is actief gaan netwerken en heeft de baan gevonden die hij ambieert, hij verdient er iets minder mee maar dat weegt ruimschoots op tegen de energie die het hem geeft. Sharon heeft een financiële planning gemaakt en is tijdelijk minder uren gaan werken zodat ze meer tijd heeft om een noodzakelijke vervolg opleiding te volgen. Erol heeft met z’n leidinggevende overlegd over een takenpakket dat beter bij hem past. Peter heeft na ontslag gekozen om een switch te maken en gaat iets heel anders ondernemen, in een combi van betaald en onbetaald werk. En ikzelf? Het blijft genieten om rond te lopen in mijn bamboebos vol loopbaanvragen. Ik moest even de knop omzetten om aan de slag te gaan met het laten maken van een up to date, vindbare site. En als vanzelf ben ik nu ook vol energie aan de slag met moderniseren van diensten en materiaal met behoud van mijn eigenzinnigheid. Heel trots ben ik dat het me al een heel jaar lukt om een ochtend vrij te houden om naar tekenles te gaan! Noodzakelijke acties om bij te blijven en enthousiast te blijven, heerlijk zo'n energie boost.

Groet, Ieke

Als je behoefte hebt om samen met een sparringpartner stil te staan bij deze vragen, neem dan
contact op voor een kennismakingsgesprek.

Ga je voor de kick of voor geluk?

Heerlijk om op zaterdagochtend tijd te nemen voor een kop koffie en een krantje. Vandaag lees ik in de NRC van de dag ervoor en zet een artikel van Alex van der Hulst over de kick van ongestoord werken, me aan het denken. We zijn verslaafd aan constante informatie en tegelijkertijd willen we werken. Vergeet het, het kan niet. Compernolle schreef er een boek over ' ontketen je brein'. Door telkens te wisselen tussen telefoon, mail en werk zijn we veel trager geworden, zegt hij. Het is een vorm van multi tasken dat we stug blijven proberen maar dat is volgens hem onmogelijk.
Uit onderzoek blijkt dat je hersenen twee minuten nodig hebben om na een onderbreking van een halve minuut hun eerdere concentratieniveau te herstellen.

Iets wat we allemaal dagelijks in de praktijk ervaren en toch handelen we er niet naar. Hoe vaak laten we ons niet afleiden door een binnenkomende mail terwijl we een stuk aan het schrijven zijn, hoe vaak gaan we niet alvast tijdens vergaderingen onze mailbox proberen te verkleinen terwijl we er alleen maar onrustiger door worden? Zelf sneed ik me gisteren letterlijk in mijn vingers doordat een komkommer snijden en de telefoon opnemen niet samen blijkt te gaan.
We realiseren het ons en we nemen ons voor het anders te doen door meer in het hier en nu te blijven en aan 1 taak tegelijkertijd te werken. We doen dit een weekje en dan vervallen we toch weer in ons oude patroon. En dan excuseren we ons met de gedachte dat we het heel erg druk hebben en dat het nu eenmaal niet anders kan. En dat terwijl we er alleen maar aantoonbaar trager door worden, effectief is het dus niet.

Wat is dan wel een manier om dit gedrag te doorbreken?

Compernolle geeft hiervoor een interessante invalshoek. Hij nodigt mij in ieder geval uit om mezelf de vraag te stellen 'Ga ik voor de fun of ga ik voor een tevreden gevoel? Ga ik voor de kick dat ik meteen mijn behoefte bevredig en acuut reageer op alles wat zich aandient? Of ga ik voor het geluksgevoel dat ik straks ga krijgen als ik daadwerkelijk iets op papier heb gekregen dat ik op papier wil krijgen? Aan jou de keus.
Zelf leun ik nu tevreden achterover omdat mijn eerste blog geschreven is.

Groet Ieke

Als je wilt kiezen om meer te werken vanuit rust en tevredenheid, neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek