IEKE WITTEVEEN


Loopbaanontwikkeling

Durven kiezen voor creatieve oplossingen bevordert duurzame inzetbaarheid
In iedere cao is wel een paragraaf opgenomen over scholing en loopbaanbeleid in het kader van duurzame inzetbaarheid of zijn duurzame inzetbaarheidsuren opgenomen. Iedere medewerker krijgt de kans om zelf meer eigen regie te nemen over zijn ( werk) leven en de leidinggevende heeft meer mogelijkheden om maatwerkafspraken te maken. Anno 2015 lijkt dit een aanlokkelijk perspectief. In gesprekken met medewerkers en managers ontdek ik dat dit iets genuanceerder ligt. Medewerkers stoeien met de vraag wat ze in godsnaam zelf kunnen doen om inzetbaar te blijven en managers zoeken naar kaders waarbinnen maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. Is dit een zoekproces horende bij iedere nieuwe ontwikkeling of is er meer aan de hand? Ik signaleer dat naarstig gezocht wordt naar oplossingen om te voorkomen dat er mogelijk in de toekomst problemen gaan ontstaan. Hoe zou het zijn als we dit weten om te draaien in meer denken vanuit mogelijkheden?
Doe even mee met het volgende experiment:
Stel je voor dat je wat rondwandelt of rustig op een terras zit en je geniet van het feit dat er nu eindelijk naar je geluisterd gaat worden. Je kijkt er naar uit om een voorstel te bespreken over jouw inzet de komende tijd. Je laat dit op je inwerken en langzaam aan zie je helemaal voor je hoe je dagen eruit zullen zien en hoe je leven zich verder ontwikkelt. Uiteraard lever je dan een positieve bijdrage en werk je iedere dag met veel plezier. Je ziet allerlei mitsen en maren, maar als vanzelf dienen zich hiervoor onorthodoxe en creatieve oplossingen aan. Je zet alle consequenties op een rijtje en onderzoekt welke verantwoorde risico’s je kunt en wilt nemen. Een mooi gesprek met je leidinggevende volgt en jullie hebben het over dingen die er echt toe doen. Er worden afspraken gemaakt over je inzet en de ondersteuning die je hierbij nodig hebt.
Probeer het maar eens en je zult merken dat dit denken in mogelijkheden veel meer ruimte biedt om out of the box te denken en soms te kiezen voor creatieve en soms, op het moment zelf, pijnlijk lijkende oplossingen. Daar is durf en moed voor nodig en dit kost tijd.

Ik houd niet zo van alle tippenlijstjes die ik zie langskomen op social media, maar voor deze ene keer heb ik er een paar:
Een medewerkerstip:
Schiet niet meteen in oplossingen, neem even de tijd om ‘in de spiegel te kijken’: Laat vragen naar boven komen, kijk er zonder oordeel naar en onderzoek iedere vraag. Denk en Voel. Schrijf, teken, praat, wandel en gegarandeerd dient zich aan wat je echt belangrijk vindt in je werk. Neem ook de tijd om in kaart te brengen welke ballonnen je ook buiten je werk in de lucht houdt. Op basis van dit voorwerk kom je tot oplossingsrichtingen. Wees hierin creatief; denk in taken en niet in functies en denk ook eens aan andere activiteiten dan een cursus of een opleiding.
Een managementtip:
Neem de tijd om stil te staan wat de organisatieontwikkelingen voor de komende jaren vragen van de inzet van je medewerkers. Denk zowel in taken, projecten, klussen die geklaard moeten worden als in de context die nodig is om optimaal te kunnen werken. Breng in kaart wat iedere medewerker aan mogelijkheden in zich heeft. Onderzoek voor jezelf wat jij kunt doen om je medewerkers te laten stralen, niet alleen vandaag, maar ook over een paar jaar.

Groet Ieke

Een of misschien twee gesprekken met een buitenstaander ter voorbereiding op een gesprek kan veel helderheid brengen. Een langer durend loopbaan- coachtraject kan onderdeel zijn van te bestede uren. Bijwonen van een managementmeeting kan een plan opleveren om als management beter uitgerust in gesprek te gaan. Heb je hier behoefte aan neem dan
contact op voor een kennismakingsgesprek.