IEKE WITTEVEEN


Loopbaanontwikkeling

Herstel energiebalans.

Als je ondersteund wilt worden bij het (her)vinden van je balans tijdens en na een stressvolle periode, bij herstel en werkhervatting bij verzuim en bij aandacht voor blijvend herstel op langer termijn.

Kern van een goede energiebalans is acceptatie, afwisseling tussen in- en ontspannen en erop durven vertrouwen dat je in ' het dagelijks verkeer' als vanzelf gas geeft én op tijd afremt.

Als opgeleid coach in de CSR methode zie ik stress niet als iets dat ’tussen de oren zit’. Stressklachten ontstaan door een lichamelijke disbalans als gevolg van langdurige overbelasting.
  • Om duurzaam herstel te realiseren moet de cirkel van chronische stress doorbroken worden. Dit kan met een fasegewijze aanpak:
  • Om een indruk te krijgen van stressniveau, vermoeidheid en herstelvermogen kan (in overleg met leidinggevende en bedrijfsarts) gebruik gemaakt worden van een gevalideerd online vragenlijstonderzoek.
  • Na informatie over de werking van het stress-systeem in het lichaam gaan we samen op zoek naar wat jou helpt om je te ontspannen en te herstellen.
  • Vervolgens onderzoeken we welk gedrag je energiebalans bevordert en ga je oefenen met nieuw gedrag. We onderzoeken opnieuw wat deze levensfase van je vraagt en hoe hiermee om te gaan in de balans tussen werk en privé.
  • Gedoseerd opvoeren van je belasting en belastbaarheid. We kijken kritisch naar takenpakket, functieontwikkeling en toekomstperspectieven.
  • Zo nodig ben ik voor langere periode beschikbaar als een sparringpartner die af en toe met je meekijkt hoe het gaat.

Diensten:
coaching bij stressklachten, langdurige ziekte of zware familieomstandigheden.
face to face en digitaal.
vaak wordt samengewerkt met collega’s uit andere disciplines zoals: haptonomie, osteopathie, psychologie, creativiteit en voeding.


email copy twitter copy linkedin copy