IEKE WITTEVEEN


Loopbaanontwikkeling

Tonen van leiderschap

  • Als je behoefte hebt aan een klankbord om het beste uit jezelf te halen en je bijdrage aan de organisatie te verbeteren.
  • Bij de start in een nieuwe functie, bij het ontwikkelen en verfijnen van je managementstijl, bij je competentieontwikkeling of bij de verdere professionalisering van jou als beginnende loopbaancoach.
  • Als je organisatie-breed behoefte hebt aan een sparringpartner bij het ontwikkelen van talentmanagement en duurzame inzetbaarheid programma’s.
  • Als je organisatie behoefte heeft aan een sparringpartner en coach bij opzetten en implementeren van (begeleide) intervisietrajecten.
Kern van persoonlijk leiderschap is het beste uit je zelf en anderen halen door geloof in eigen kunnen, door eigenaarschap nemen en door samen te werken.
Dit realiseer je door af en toe achterover te leunen en zonder oordeel te leren van en met elkaar.

Diensten:
coaching - intervisie -facilitator verschillende workshops en focusgroepen - beleidsontwikkeingemail copy twitter copy linkedin copy