IEKE WITTEVEEN


Loopbaanontwikkeling

Werkwijze

  • Ieder traject start met een gratis kennismakingsgesprek en desgewenst een driegesprek met de opdrachtgever. Hierin gaan we uitgebreid in op vragen en verwachtingen. Op basis van dit gesprek wordt een offerte uitgebracht aan de opdrachtgever waarin een duidelijke beschrijving van doelen, aanpak, aantal gesprekken, rapportage en de kosten. De opdrachtgever kan een organisatie, zelfstandige ondernemer of particulier zijn.
  • Na goedkeuring gaan we aan de slag met het afgesproken traject.
    Er is alle tijd om vragen te onderzoeken, ervaringen te delen en mogelijkheden te ontdekken. Er kan met thuisopdrachten en oefeningen gewerkt worden. Vanuit ’wat is blijven hangen?’ starten we een volgende bijeenkomst. Naast mondelinge contacten zal er ook telefonisch en email contact zijn. Ieder traject wordt afgerond met conclusies en met een plan, gericht op de toekomst.
  • Kosten zijn afhankelijk van het traject. Deze mogen echter geen belemmering vormen om een traject te kunnen volgen.
  • Bij individuele trajecten ben jijzelf eigenaar van je eigen traject, dus jij bepaalt ook wat er met een rapportage gebeurt. 
  • Als gecertificeerd CMI coach houd ik me aan de gedragscode.