IEKE WITTEVEEN


Loopbaanontwikkeling

Inspiratiebronnen

Om met plezier en vol energie aan de slag te blijven, is het in iedere levensfase van belang om alle levensgebieden op een positieve manier met elkaar te verbinden. Dit gaat niet zonder vallen en opstaan. Metaforen en beelden zijn onlosmakelijk verbonden met dit zoekproces. De natuur met z’n prachtige kleurenpalet en symboliek is voor mij een grote inspiratiebron en geeft mij vertrouwen in de veerkracht van ons allemaal.

Niet voor niets symboliseert de altijd buigzame en groene bamboe standvastigheid en hoop.

Wat hem door de seizoenen heen ook overkomt, bamboe behoudt het vermogen om te herstellen en komt altijd weer overeind. De bamboe is stevig geworteld met vaak een enorme groeikracht en een holle stam die ruimte geeft om lucht door te laten.

Als persoon, ondernemer en vakvrouw geniet ik van het op pad gaan door een bamboebos vol loopbaanvragen en van de dagen die ik staand achter mijn schildersezel doorbreng, van de boeken en vakliteratuur die ik lees, de netwerken en scholing waar ik aan deelneem en de tijd die ik neem om te mediteren. Op dit moment schrijf ik met een collega aan een boek over veerkracht.